lørdag 6. desember 2008

Kort evaluering av måla denne hausten

Før planleggingsmøte/festen fredag kveld, gjekk eg gjennom måla eg hadde for hausten. Kva blei resultatet?

Mine mål:
 • Arbeide med kriteria: Her har eg blitt flinkare
 • arbeide med timingen: Har mykje å lære, men syns det går framover
 • Korte treningsøkter: Dei har blitt kortare. Og dei er meir effektive
 • Skrive treningslogg: Bloggen er til god hjelp. Prøver å skrive litt utanom, men det er ikkje så gjennomført.
 • Vere førbudd når eg kjem på trening: Der har eg blitt mykje betre
 • Meir klikkarklok: Arbeider med saka
 • Lære meir om shaping: Ja det har eg

Ekko sine mål:

Grunnferdigheiter:

 • Alle områda skal vere godt i gang. Ja

Lydnad:

 • Fellesdekk. Den låg litt død, men etter kurset med Fanny har eg begynt å trene på "bli liggande" med fleire utfordringar til han. Dette meiner ho er til god hjelp i øvinga fellesdekk. Han skal lære å ligge same ka som skjer.
 • Lineføring/ fri ved foten: Her er vi i gang og eg fekk fleire innspel på Fannykurset og under instruktørkurset

Bruks:

 • Bringkobbelmeldinga på plass: Nei, det er den ikkje
 • Enkeltslag: Vi har begynt
 • Spor (tempo, ID-spor): Denne hausten har vi gått fleire gode lange spor. Tempoet er betre ( eg ligg ikkje heilt sprengt bak lenger). ID-spor har vi ikkje gjort så mykje av.

Gode vanar:

 • Gå forbi andre hundar med viss avstand utan utfall. Her får vi trent ein del på rundane våre rundt Mosvatnet. Eg syns han er blitt betre, men treng ein del avstand enno for utfallet ligg nære..
 • Helse fint på folk: Er framleis for ivrig. Eg har brukt lite tid på det
 • Burtrening: Går fint heime, men må trene meir i bil
 • Setje seg når eg stoppar opp: Her har vi kome altfor kort.

Konklusjonen blir at det har gått framover. Eg har blitt meir medviten ka det er eg held på med.

Ingen kommentarer: